روز12فروردین گرامی باد

جُمهوری اسلامی ما جاوید است

دشمن ز حیات خویشتن نومید است

آن روز که عالم ز ستمگر خالی است

ما را و هَمه ستمکشان را عید است

یکی از رباعیات حضرت امام خمینی (ره) به مناسبت 12 فروردین

/ 0 نظر / 6 بازدید