ایام فاطمیه(س)

        بانو دوباره ذکر تو و فاطمیه شد  

      من مانده ام که با چه برابر بخوانمت  

      بانو خدا یکی،تو یکی،اصلا از چه رو

      باید که مریم،آسیه،هاجر بخوانمت؟

      دخت نبی و همسر مولا گمان کنم

     زیباترست امّ پیمبر بخوانمت . . .

      . . .بانو مدد بده که مکرر بخوانمت

      بانو اجازه هست که مادر بخوانمت؟

      این فاطمیه با دل مضطر بخوانمت؟

/ 0 نظر / 7 بازدید